Ngân hàng Phương Đông

45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xây dựng Ngân hàng Phương Đông trở thành Ngân hàng đa năng với cốt lõi là Ngân hàng bán lẻ, đến năm 2015 là một trong 10 ngân hàng cổ phần tốt hàng đầu Việt Nam để đến năm 2020 trưởng thành là một Tập đoàn tài chính

Contact Me

  • Email

  • Home Phone

    0838220960