Websites

Đỗ Ngọc Thúy

193/54 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 7th Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tư vấn viên mỹ phẩm công ty Oriflame, cấp bậc: Senior
Gold Director, chi nhánh: Tp. Hồ Chí Minh.

www.NgocThuyShop.com
www.NgocThuyGroup.com
www.MyPhamOriflame.vn

Find Me Online

Contact Me