Mỉm Cười Độc Hành

Mâu thuẫn nội tại đã hình thành con người tôi. Không chắc là tôi không quái di, nhưng có 1 điều chắc chắn là tôi thích và ghét cuộc sống này.

Và tôi là một đứa con trai có khuynh hướng tình dục đồng giới. Xã hội gọi là gay. Tôi thích dùng từ gay hơn là Pede, vì cá nhân tôi cho rằng Pede chỉ những người thích thể hiện sự nữ tình. Còn tôi, cũng có thể hiện nhưng ít.

Contact Me