Gurindam Jiwa

Tuai padi antara masak,
    Jangan nanti layu-layuan;
Intai kami antara nampak,
    Jangan nanti rindu-rinduan.

Contact Me